Copyright by RAC Systems Sp. z o.o.

RAC Systems Sp. z o.o.       Ul. Trasa Północna 16C 65-119 Zielona Góra,        Tel: 507 043 159,   694 435 302        e-mail: biuro@racsystems.pl

Kompleksowe instalacje elektryczne i teletechniczne, Instalacje podtynkowe, natynkowe,sufitowe, tory kablowe Instalacje w standardzie KNX Naprawy i modernizacje istniejących instalacji elektrycznychSystemy zdalnego pomiaru zużycia energii elektrycznej Systemy sygnalizacji pożaru SSP, Systemy alarmu pożarowego SAP Dźwiękowe systemy ostrzegawcze DSO Sterowanie automatycznymi systemami gaśniczymi Sterowanie systemami oddymiania Inteligentne systemy wyznaczania dróg ewakuacyjnych Systemy monitoringu analogowego HD-TVI, HD-SDI, HD-CVI i AHD Systemy monitoringu IP Systemy SMART CCTV (liczenie osób, odczytywanie tablic rejestracyjnych, rozpoznawanie twarzy)Systemy hybrydowe Systemy kamer termowizyjnych, obrotowych PTZ, specjalistycznych Systemy monitoringu EX dla stref zagrożonych wybuchem Systemy autonomiczne dla jednego lub wielu pomieszczeń Systemy autonomiczne dla wind Sieciowe systemy dla wielu pomieszczeń i przejść Skalowany system kontroli dostępu połączony z funkcjami automatyki budynkowej Kontrola obecności osób w strefach i wsparcie procesu ewakuacji Projekt, realizacja, wdrożenie, szkolenie oraz wsparcie w obsłudze Integracja systemu Rejestracji czasu pracy RCP i kontroli dostępu KD Rozwiązania dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw Kontrola pracy wartowników Integracja części lub wszystkich systemów budynkowych, Tworzenie indywidualnego interfejsu obsługi lokalnej i mobilnej, Tworzenie i konfiguracja lokalnego systemu centralnego zarządzania, Indywidualne interfejsy graficzne, Raportowanie awarii i nieprawidłowości w funkcjonowaniu obiektu Dożywotnie wsparcie techniczne, Systemy przewodowe i bezprzewodowe. Sterowanie kotłownią Systemu monitorujące funkcjonowanie i stan techniczny klimatyzacji i ogrzewania Sterowanie grzaniem i chłodzeniem z podziałem na strefy, piętra, działy Systemy zdalnego odczytu zużycia energii cieplnej i elektrycznej Systemy przewodowe i bezprzewodowe Sterowanie pompami cyrkulacyjnymi, obiegowymi, hydroforowymi itp, Sterowanie nawiewem, wentylacją, kurtynami powietrznymi, cyrkulacją powietrza, Sterowanie instalacjami odmrażania i antyzamarzaniowymi, Kontrola poziomu zbiorników, Sterowanie oświetleniem oraz urządzeniami elektrycznymi niskiej i wysokiej mocy Szlabany i zapory wjazdowe Systemy biletowe i poboru opłat Elektroniczne odczytywanie tablic rejestracyjnych Sterowanie oświetleniem zewnętrznym Systemy oświetlenia w technologi LED Iluminacja dynamiczna RGB Systemy projekcyjne Projektowanie, budowa i rozbudowa sieci LAN, WAN i WLAN Konfiguracja i zabezpieczenie sieci Wi-Fi i Hotspot-ów Instalacja i konfiguracja elementów i urządzeń sieciowych Sieci i systemy zasilania awaryjnego

 

 

 

 

 

 

 

 

- ACCESS CONTROL

 

- SECURITY SYSTEMS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               CCTV SYSTEMS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

           

        SMART HOME 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

                DESIGNING AND CONSULTING

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               

 

INSTALATIONS           

                                                                                                     - ELECTRIC 

                                                                                                     - LAN            

                                                                                                     - SECURITY

                                                                                                     - CCTV

       

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

                                                                                   CABLE TRACKS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     

     RACK CABINETS

 

 

 

 

 

 

 

 

RAC Systems Logo
  1. pl
  2. en

Najedź na boks aby dowiedzieć się więcej:

OFERTA DLA BIUR, FIRM I OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ