Regulamin sklepu RAC Systems

Regulamin sklepu:

Sklep internetowy, działający pod adresem www.racsystems.pl,

prowadzony jest przez firmę: RAC SYSTEMS Sp. z o.o.

NIP: 973-105-20-51

Adres: Ul.: Pogodna 4, 66-016 Płoty

Telefon: 507043159

e-mail: biuro@racsystems.pl 

numer konta: 44 1050 1911 1000 0090 3145 2957  (ING Bank Śląski S.A.)

 

 

Korzystanie z usług dostępnych na stronie jest równoznaczne z pełnym zaakceptowaniem regulaminu sklepu.
Na wszystkie zakupione w sklepie produkty wystawiamy dokument sprzedaży w postaci faktury VAT lub paragonu.
Zamówienia są przyjmowane przez stronę www.gvs.sklep.pl
Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do sklepu
Po złożeniu zamówienia klient ma możliwość otrzymania faktury proforma w formacie pdf.
Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
Indywidualne rabaty przyznawane w ramach programu partnerskiego, oraz wynikające
z bonów rabatowych nie obejmują produktów objętych inną formą promocji.
Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania. Wprowadzanie powyższych zmian lub anulowanie zamówienia możliwe jest poprzez przesłanie e-maila na adres sklep@gvs.sklep.pl
Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu.
Ceny nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy liczone są dla przesyłki zawierającej wszystkie zakupione przez Klienta towary w zamówieniu. Koszty przesyłki kalkulowane są w oparciu o cennik firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej. Aktualny cennik dostawy znajdziesz tutaj.
Przesyłki dostarcza:
Firma kurierska UPS lub DHL - czas dostawy 1 dzień roboczy
Poczta Polska tylko paczki priorytetowe – czas dostawy do 2 dni roboczych.
Klient ma możliwość wyboru następujących form płatności:
Płatność przy odbiorze,
Płatność przelewem bankowym,
Płatność karta kredytowa, karta płatnicza oraz przelewem bankowym on-line za pośrednictwem systemu płatności www.payU.pl
Płatność odroczona wg. podpisanej wcześniej umowy.
Klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Aby odstąpić od umowy należy w ciągu 14 dni od otrzymania towaru poinformować nasz sklep o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie w formie pisemnej, mailowej lub ustnej. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru oraz kwocie najtańszej formy dostawy oferowanej przez sklep. Pieniądze zostaną zwrócone niezwłocznie jak to będzie możliwe nie później jednak niż w ciągu 14 dni, taką samą metodą płatności jaka była wykorzystana przy zamówieniu towaru. Klient ma obowiązek zwrotu towaru w terminie do 14 dni od poinformowania sklepu o odstąpieniu od umowy. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.
Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją producenta.
W przypadku zauważenia uszkodzeń mechanicznych opakowania transportowego (wgniecenia, nienaturalne załamania, uszkodzenia folii ochronnej itp), powstałych podczas transportu klient powinien niezwłocznie poinformować dostawce (kuriera, lub przedstawiciela poczty) o zaistniałym fakcie i zażądać otwarcia przesyłki w jego obecności, lub odmówić przyjęcia przesyłki wypełniając stosowne dokumenty. Tylko w przypadku odpowiednio udokumentowanych uszkodzeń sprzedawca zobowiązuje się do ponownej wysyłki uszkodzonych produktów w najkrótszym możliwym terminie, lub zwrotu wartości.
Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez sklep przesyłki z reklamowanym produktem. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania asortymentu), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.
Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie www sklepu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora klienta itp. Podstawa do wszczęcia procedury reklamacji jest przedstawienie oryginalnego dokumentu zakupu.
Właściciel sklepu zobowiązuje się do przechowywania i ochrony danych osobowych pozostawionych w sklepie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu informując o tym fakcie wszystkich zarejestrowanych użytkowników sklepu.

Polityka prywatności:
1.Dane Administratora
Administratorem Twoich danych osobowych jest:
RAC Systems Sp. z o.o.
NIP: 929-159-48-29
Adres: Ul.: Pogodna 4, 66-016 Płoty
Telefon: 507043159

2. Jak zbieramy dane osobowe?
Twoje dane osobowe są zbierane w przypadku:
rejestracji konta w Sklepie Internetowym;
zgłoszenia reklamacji;
subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter).
Gromadzimy Twoje dane osobowe takie jak:
imię i nazwisko;
adres zamieszkania: (kod pocztowy, miejscowość; ulica wraz z numerem domu/mieszkania, województwo);
adres dostawy kurierskiej, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania;
adres e-mail;
numer telefonu;
adres IP.
W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o:
firmę Przedsiębiorcy;
numer NIP.
3. W jakim celu przetwarzamy zebrane dane osobowe?
Dane osobowe, które nam podajesz rejestrując się w Sklepie Internetowym www.pd.sklep.pl przetwarzane są:
w zakresie niezbędnym do nawiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną;
w celu obsługi i zapewnienia działania Twojego konta użytkownika w Sklepie Internetowym;
w celu realizacji składanych przez Ciebie zamówień na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego i w zakresie ich doręczenia;
w celu rozpatrywania składanych przez Ciebie reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru);
w celu obsługi innych zgłoszeń lub zapytań które możesz do nas kierować
Dokonując subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter) powierzasz nam swoje dane osobowe które przetwarzane są w celu dostarczenie Ci drogą elektroniczną informacji handlowych o promocjach i nowych produktach dostępnych w Sklepie Internetowym.
W celu wywiązania się z obowiązków nałożonych na nas przepisami prawa jak przepisy podatkowe (np. wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych) będziemy również przetwarzać Twoje dane dotyczące transakcji dokonanych w Sklepie Internetowym.
Będziemy także przetwarzać Twoje dane dotyczące dokonywanych przez Ciebie zakupów w celu ustalenia lub dochodzenia przez nas roszczeń, a także w celu obrony przed takimi roszczeniami.
W przypadku wyrażenia przez Ciebie odrębnej zgody prześlemy Twój adres e-mail oraz identyfikator zamówienia w celu wypełnienia przez Ciebie krótkiej ankiety dotyczącej badania jakości naszej obsługi i realizacji zamówienia złożonego w naszym Sklepie Internetowym.
4. Kto jest odbiorcą Twoich danych osobowych?
Będziemy przekazywać Twoje dane podmiotom działającym wyłącznie na nasze zlecenie takim jak: kurierzy, dostawcy usług informatycznych, podmioty badające satysfakcję klienta. Ponadto Twoje dane mogą być przekazywane organom ścigania, w tym sądom, na ich uzasadnione żądanie.
Nie będziemy przekazywać Twoich danych osobowych do państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy).
5. Przez jaki okres czasu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?
W przypadku realizacji dokonywanych przez Ciebie transakcji zakupu naszych produktów będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez okres obowiązywania umowy dotyczącej takiej transakcji, przy czym możemy przedłużyć ten okres o okres przedawnienia Twoich lub naszych roszczeń, jeśli przetwarzanie tych danych będzie niezbędne w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń, a także w celu obrony przed takimi roszczeniami.
W zakresie, w jakim Twoje dane osobowe są przez nas przetwarzane dla celów prowadzenia i obsługi Twojego konta użytkownika w tym do momentu Twojej rezygnacji z tej usługi.
Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu dostarczania Ci Newslettera do czasu Twojej rezygnacji z jego otrzymywania bądź do czasu zakończenia jego świadczenia.
Twoje dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji czynności wynikających ze świadczonych usług i roszczeń po sprzedażowych (np. uprawnień z tytułu gwarancji, rękojmi, czy też innych rozliczeń podatkowych które będą przechowywane przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związanego z zamówieniem lub transakcją).
6. Jakie są Twoje prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych?
W związku z przetwarzaniem przez RAC Systems Twoich danych osobowych masz następujące prawa:

Prawo do uzyskania dostępu do Twoich danych.
Prawo do żądania poprawienia lub uzupełnienia Twoich danych osobowych jeśli są niekompletne lub nieprawidłowe.
Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, oraz wniesienia sprzeciwu wobec dalszego ich przetwarzania, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na czynności przetwarzania dokonane przez nas na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Prawo do żądania usunięcia Twoich danych osobowych (jeśli np. Twoje dane osobowe nie są już niezbędne dla realizacji celów, dla których zostały zebrane i przetwarzane. RAC Systems może odmówić usunięcia Twoich danych, jeśli naruszyłeś obowiązujący w Sklepie regulamin, a zachowanie Twoich danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności, a w szczególności dochodzenia przez nas roszczeń od Ciebie).
Prawo do przenoszenia danych: W związku z tym, że Twoje dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany na podstawie Twojej zgody masz prawo by otrzymać od nas Twoje dane, w formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. do odczytu na komputerze).
Cofnięcie zgody na otrzymywanie Newslettera drogą elektroniczną - w każdym momencie możesz zrezygnować z otrzymywania Newslettera wystarczy że wyślesz swoją prośbę z adresu e-mail z którego otrzymujesz Newsletter.
Cofnięcie jakiejkolwiek zgody udzielonej nam wcześniej w procesie rejestracji konta, bądź innej usługi możesz zrealizować kontaktując się z nami drogą elektroniczną wysyłając swoją prośbę na podany adres e-mail: biuro@racsystems.pl,
Masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uznasz, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Ciebie narusza postanowienia RODO.
7. Jakie są konsekwencje niepodania danych osobowych?
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie niektórych danych adresowych może uniemożliwić np. realizację przesyłki, a co za tym idzie może uniemożliwić dokonywanie przez Ciebie zakupów w Sklepie Internetowym, a także świadczenie Tobie usług drogą elektroniczną. Z tego powodu podanie podstawowych danych osobowych jest konieczne dla dokonania zakupu w Sklepie Internetowym.
Niepodanie wymaganych danych w celu otrzymywania Newslettera uniemożliwi przesyłanie Newslettera.
Niepodanie danych wymaganych w procesie rejestracji konta użytkownika Sklepu internetowego www.pd.sklep.pl uniemożliwi rejestrację konta użytkownika.
8. Mechanizm cookies
Używamy niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one na Twoim komputerze kiedy odwiedzasz nasz Sklep, jeżeli przeglądarka internetowa z której korzystasz na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik.
Wykorzystujemy dwa typy plików cookies:
Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci Twojego urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego komputera.
Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci Twojego urządzenia i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego komputera.
Wykorzystujemy Cookies własne w celu:
uwierzytelniania Ciebie w Sklepie i zapewnienia ciągłości Twojej sesji w Sklepie (po zalogowaniu), dzięki temu nie musisz na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła;
analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób korzystasz ze Strony Internetowej Sklepu, co umożliwia nam ulepszanie ich struktury i zawartości.
Wykorzystujemy cookies zewnętrzne w celu:
popularyzacji Sklepu za pomocą serwisu społecznościowego facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii);
zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics, Google AdWords, doubleclick.net (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);
zbierania opinii które są publikowane w zewnętrznym serwisie internetowym: opineo.pl (administrator cookies: Opineo Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu)
Ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić samodzielnie i w każdym czasie w przeglądarce z której korzystasz w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Twoim urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies możesz znaleźć w ustawieniach przeglądarki internetowej z której korzystasz.
9. Zasady bezpieczeństwa
Wykorzystujemy nowoczesne mechanizmy ochrony przekazywanych danych, w tym w szczególności połączenia szyfrujące.
Twoje dane osobowe są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych. Dostęp do bazy mają jedynie osoby, posiadające upoważnienia nadane przez administratora danych.
Dla Twojego bezpieczeństwa powinieneś pamiętać o stosowaniu haseł uniemożliwiających w prosty sposób odgadnięcie ich przez osoby trzecie. W szczególności zalecamy stosowanie w haśle Twojego konta Klienta ciągu zanaków składających się ze minimum 8 znaków: cyfr i dużych liter.
W przypadku, jeśli utracisz w jakikolwiek sposób hasło dostępu do Twojego konta Klienta Sklep umożliwia wygenerowanie nowego hasła. Hasło jest przechowywane w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła powinieneś podać Login w formularzu dostępnym pod linkiem „Przypomnienie hasła”, podanym przy formularzu logowania do konta w Sklepie. Na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu konta otrzymasz wiadomość elektroniczną zawierającą przekierowanie do dedykowanego formularza udostępnionego na stronie internetowej Sklepu, gdzie będziesz miał możliwość ustalenia nowego hasła.
Informujemy również iż, nigdy nie wysyłamy do Ciebie żadnej korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do Twojego konta Klienta.
Pamiętaj o tym aby po zakończonej sesji (zakończonych zakupach) „wylogować się” z Twojego konta Klienta. Samo zamknięcie przeglądarki nie jest równoznaczne z wylogowaniem się ze strony www.gvs.sklep.pl.
Nie przekazuj swojego hasła i innych danych dostępowych do strony jakimkolwiek osobom trzecim.

  1. pl
  2. en
RAC Systems Logo

 

 

 

 

 

 

 

- KONTROLA DOSTĘPU

 

- REJESTRACJA CZASU PRACY

 

- SYSTEMY ALARMOWE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               MONITORNIG CCTV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

           

        AUTOMATYKA BUDYNKOWA KNX

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

                PROJEKTOWANIE I DORADZTWO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               

 

INSTALACJE           

                                                                                                     - ELEKTRYCZNE              

                                                                                                     - TELETECHNICZNE       

                                                                                                     - INFORMATYCZNE

                                                                                                     - ANTENOWE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

                                                                                   OKABLOWANIE STRUKTURALNE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     

     AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA

       - SZAFY STEROWNICZE

       - SYSTEMY SZAF RACK

 

 

 

 

 

 

 

RAC Systems Sp. z o.o.    Ul. Trasa Północna 16C 65-119 Zielona Góra, Lubuskie     Tel: 507 043 159   694 435 302     e-mail: biuro@racsystems.pl

Copyright by RAC Systems Sp. z o.o.